Miljö

Atoma tar sitt producentansvar för miljön genom att vi är anslutna till FTI, vilket är näringslivets system för återvinning av förpackningar. Genom detta system återvinns plast, metall, papper, kartong och wellpapp. Av de gamla förpackningarna görs sedan nya produkter.

Eftersom en del av våra produkter säljs i glasflaskor, är vi även registrerade hos Svensk Glasåtervinning, vilket är det svenska insamlingssystemet för glas. Återvunnet glas används till stor del i tillverkningen av nya glasförpackningar. Glastillverkning med återvunnet glas avger dessutom mindre mängder koldioxid än tillverkning med ursprungliga råvaror.

Mer information om detta finns att läsa på www.ftiab.se och www.glasatervinning.se.

Kontakt
0
AB Atoma
Mellangården 4
SE-194 51 Upplands Väsby

0
Tel.: +46 8 590 760 00
Fax: +46 8 590 760 50

0info@atoma.se
0
© 2018 AB Atoma

Information
0
AB Atoma är ett familjeföretag grundat 1930. I mer än 88 år har vi varit verksamma som apoteksleverantör, vårt  huvudfokus är att marknadsföra och sälja produkter inom området utvärtes och växtbaserade läkemedel samt medicintekniska produkter. Vidare erbjuder vi en rad samarbetstjänster inom detta område.