NATURLIGA ALTERNATIV SEDAN 1930

P R O D U K T E R

I vårt sortiment finns produkter inom en rad olika kategorier.
Läs mer här

T J Ä N S T E R

Vi erbjuder ett antal olika samarbetstjänster.
Läs mer här

W E B S H O P

Handla utvalda produkter
från vårt sortiment.
  Gå till webshop
0

N Y H E T E R

loading...

A K T I V I T E T E R

O M  O S S

Atomas historia sträcker sig tillbaka till 1930, när vi introducerade Oleum Basileum® på svenska apotek. Under åren har vi samlat på oss både värdefull kunskap och erfarenhet och besitter idag, efter mer än 88 år som apoteksleverantör, mycket goda kunskaper inom området.

Vår verksamhet baseras på tre nyckelord:

T R A D I T I O N     -     K U N S K A P     -     K V A L I T E T 

Läs mer om vår historia och verksamhet
här, samt ta reda på mer om våra tjänster här

K O N T A K T

0

AB Atoma
Mellangården 4
SE-194 51 Upplands Väsby

Tel.: +46 8 590 760 00
Fax: +46 8 590 760 50
info@atoma.se

©2011 AB Atoma

I N F O R M A T I O N

0

AB Atoma är ett familjeföretag grundat 1930. I mer än 88 år har vi varit verksamma som apoteksleverantör, vårt  huvudfokus är att marknadsföra och sälja produkter inom området utvärtes och växtbaserade läkemedel samt medicintekniska produkter. Vidare erbjuder vi en rad samarbetstjänster inom detta område.