P R O D U K T E R

I vårt sortiment finns produkter inom en rad olika kategorier.
Läs mer här

T J Ä N S T E R

Vi erbjuder ett antal olika samarbetstjänster.
Läs mer här

W E B S H O P

Handla utvalda produkter
från vårt sortiment.
  webshop

N Y H E T E R

A K T I V I T E T E R

A B   A T O M A   8 7   Å R

Atomas historia sträcker sig tillbaka till 1930. Under åren har vi samlat på oss både värdefull kunskap och erfarenhet och besitter idag, efter mer än 87 år som apoteksleverantör, mycket goda kunskaper inom området.

Vår verksamhet baseras på tre nyckelord:

T R A D I T I O N     -     K U N S K A P     -     K V A L I T E T 

Läs mer om vår historia och verksamhet
här

K O N T A K T

0

AB Atoma
Mellangården 2
SE-194 51 Upplands Väsby

Tel.: +46 8 590 760 00
Fax: +46 8 590 760 50
info@atoma.se

©2011 AB Atoma

I N F O R M A T I O N

0

AB Atoma är ett familjeföretag grundat 1930. I mer än 87 år har vi varit verksamma som apoteksleverantör, vårt  huvudfokus är att marknadsföra och sälja produkter inom området utvärtes och växtbaserade läkemedel samt medicintekniska produkter. Vidare erbjuder vi en rad samarbetstjänster inom detta område.