P R O D U K T E R

I vårt sortiment finns växtbaserade och utvärtes läkemedel inom förkylning, medicintekniska produkter inom sårvård, fot-och hudvård, samt tvätt- och vattenrening, samt probiotiska kosttillskott.
0
Klicka på respektive kategori och läs mer:
0
Förkylningsprodukter
0
BioCool® (Medicinska bad och fotbad, vattenrening & tvättmedel)
0
BloodSTOP® (Blodstoppsförband)
0
ProBion® (probiotiska kosttillskott)
0
Övriga produkter

K O N T A K T

0

AB Atoma
Mellangården 2
SE-194 51 Upplands Väsby

Tel.: +46 8 590 760 00
Fax: +46 8 590 760 50
info@atoma.se

©2011 AB Atoma

I N F O R M A T I O N

0

AB Atoma är ett familjeföretag grundat 1930. I mer än 87 år har vi varit verksamma som apoteksleverantör, vårt  huvudfokus är att marknadsföra och sälja produkter inom området utvärtes och växtbaserade läkemedel samt medicintekniska produkter. Vidare erbjuder vi en rad samarbetstjänster inom detta område.