B l o o d S T O P ®

NY PRODUKTSERIE!
0
BloodSTOP® är en serie biokompatibla hemostatiska blodstopsförband, tillverkade av eteriserad oxiderad regenererad cellulosa, gjord på 100 % ren bomull.
0
BloodSTOP® är ett nytt koncept för att stoppa blödningar och passar till alla skärsår, skrapsår och näsblödningar.
0
BloodSTOP® finns i 2 varianter, en för konsument och en för proffessionell användning:

 • BloodSTOP® OTC (konsument)
 • BloodSTOP® iX (professionell)
0
BloodSTOP® and BloodSTOP® iX are covered by U.S. Patent No. 7,262,181.

BloodSTOP® OTC

Vid kontakt med blod omvandlas BloodSTOP® till en gel som försluter såret och snabbt stoppar blödningen, på så vis kan både kontaminering förhindras samt blodförlust minimeras. Det skyddande lagret skapar en optimal miljö för sårläkning.
0
BloodSTOP®:

 • passar för alla typer av sår samt brännskador och näsblödningar
 • verkar på mindre än 1 minut
 • är lätt att anpassa – kan vikas, klippas och läggas i flera lager
 • sitter kvar på̊ såret och är lätt att skölja av då den är vattenlöslig
 • kommer i sterila förpackningar
 • består av 100 % naturliga komponenter
 • är biokompatibel och biologiskt nedbrytbar


BloodSTOP® OTC är medicinteknisk produkt klass IIb (utvärtes bruk)

BloodSTOP® iX

BloodSTOP® iX riktar sig till professionella användare, såsom sjukvård, kirurgi, tandvård, veterinärvård, blåljusverksamhet samt försvaret.

BloodSTOP® iX har 2 användningssätt:

 • Medicinteknisk produkt klass IIb (utvärtes bruk)
 • Medicinteknisk produkt klass III (invärtes bruk)

K O N T A K T

0

AB Atoma
Mellangården 4
SE-194 51 Upplands Väsby

Tel.: +46 8 590 760 00
Fax: +46 8 590 760 50
info@atoma.se

©2011 AB Atoma

I N F O R M A T I O N

0

AB Atoma är ett familjeföretag grundat 1930. I mer än 88 år har vi varit verksamma som apoteksleverantör, vårt  huvudfokus är att marknadsföra och sälja produkter inom området utvärtes och växtbaserade läkemedel samt medicintekniska produkter. Vidare erbjuder vi en rad samarbetstjänster inom detta område.