M E D I C I N A L V Ä X T E R  &  L Ä K E Ö R T E R

Våra förkylningsprodukter innehåller en blandning av eteriska oljor utvunna ur välgörande medicinalväxter och läkeörter.

Pepparmynta (Mentha x Piperita)

Pepparmynta är en mångsidig läkeört. Växten är rik på eterisk olja och har främst använts för att lindra förkylningar och huvudvärk. Pepparmyntoljan kan även användas utvärtes mot klåda. Oljan har bl.a. kramplösande, antiseptisk och inflammationshämmande egenskaper.

Eukalyptus (Eucalyptus Globulus)

Eukalyptusolja används medicinskt invärtes eller som inhalation vid akut eller kronisk luftrörskatarr (bronkit), hosta, influensa och andra luftvägsinfektioner, men även mot inflammation i näsa, mun och svalg samt utvärtes i liniment och salvor. Oljan löser upp slem, underlättar upphostning, är kramplösande, samt verkar kraftigt desinficerande och utvidgande på de små luftrören i lungorna.

Kajeput (Melaleuca Leucadendron)
Kajeputolja används som smärtstillande och inflammationshämmande medel, samt mot förkylnings- och ledbesvär. Tack vare sin slemlösande och antibakteriella verkan, lindrar oljan problem i de övre luftvägarna.

Vintergröna (Gaultheria Procumbens)
Som medicinalväxt har vintergröna använts mycket länge, bl.a. användes den i avkok som sårläkande medel. Oljans sammandragande och anti-inflammatoriska verkan har gjort att den ofta använts som gurgelvatten vid halsont och mot irritationer i munslemhinnan.

En (Juniperus Communis)
En anses vara en urgammal kryddväxt och ett universalmedel som tidigt rekommenderats som medicin. Enbärsoljan har antiseptisk verkan och vid utvärtes bruk så ökar oljan den lokala genomblödningen.

Kryddnejlika (Syzygium Aromaticum)
Kryddnejlikeoljan har bl.a. antiseptisk, smärtstillande, slemlösande och hostbefordrande egenskaper. Den medicinska användningen är främst vid bronkit (luftrörskatarr) och lokala infektioner av olika slag.

Källor:

Fytomedicin, (1999), HB Juneby, Artaromaförlaget.

Naturlig Hälsa, (2000), Bonniers Förlag.
Bilder:
© 2001 Tatjana Undén.

K O N T A K T

0

AB Atoma
Mellangården 4
SE-194 51 Upplands Väsby

Tel.: +46 8 590 760 00
Fax: +46 8 590 760 50
info@atoma.se

©2011 AB Atoma

I N F O R M A T I O N

0

AB Atoma är ett familjeföretag grundat 1930. I mer än 88 år har vi varit verksamma som apoteksleverantör, vårt  huvudfokus är att marknadsföra och sälja produkter inom området utvärtes och växtbaserade läkemedel samt medicintekniska produkter. Vidare erbjuder vi en rad samarbetstjänster inom detta område.