T J Ä N S T E R

Atomas historia sträcker sig tillbaka till 1930. Under dessa år har vi samlat på oss värdefull erfarenhet och besitter idag, efter mer än 88 år som apoteksleverantör, mycket goda kunskaper om framförallt den svenska men även den övriga nordiska apoteksmarknaden. Detta möjliggör att vi kan erbjuda följande typer av samarbetstjänster:

 
PharmaPartner
Atoma agerar som Er förlängda arm, där Er produkt köps in direkt mot order
från apotek genom Atomas avtal, men produkten skickas direkt från Ert lager.

PharmaConsultant
Atoma utför skräddarsydda konsultbaserade tjänster i form av t.ex. reviderings-arbete eller som extra resurs vid produktregistrering mm.

0
AB Atoma innehar tillverknings- och partihandelstillstånd vilket innebär att vi arbetar i enlighet med Läkemedelsverkets regler och standards om god tillverknings- och distributionssed (GMP resp. GDP).

0
Om Ni önskar få mer information, tveka då inte att kontakta oss;
info@atoma.se eller 08-59076000.

K O N T A K T

0

AB Atoma
Mellangården 4
SE-194 51 Upplands Väsby

Tel.: +46 8 59076000
Fax: +46 8 59076050
info@atoma.se

©2011 AB Atoma

I N F O R M A T I O N

0

AB Atoma är ett familjeföretag grundat 1930. I mer än 88 år har vi varit verksamma som apoteksleverantör. Vårt  huvudfokus är att marknadsföra och sälja produkter inom området växtbaserade läkemedel och kosttillskott samt medicintekniska produkter. Vidare erbjuder vi en rad samarbetstjänster inom dessa områden.