Miljö

Atoma tar sitt producentansvar för miljön genom att vi är anslutna till FTI, vilket är näringslivets system för återvinning av förpackningar. Genom detta system återvinns plast, metall, papper, kartong och wellpapp. Av de gamla förpackningarna görs sedan nya produkter.

Eftersom en del av våra produkter säljs i glasflaskor, är vi även registrerade hos Svensk Glasåtervinning, vilket är det svenska insamlingssystemet för glas. Återvunnet glas används till stor del i tillverkningen av nya glasförpackningar. Glastillverkning med återvunnet glas avger dessutom mindre mängder koldioxid än tillverkning med ursprungliga råvaror.

Mer information om detta finns att läsa på www.ftiab.se och www.glasatervinning.se.