Om företaget

AB Atoma är ett familjeföretag grundat 1930.
 
Från starten och fram till 1980 bedrev företaget egen tillverkning och försäljning av naturprodukter och kemisk-tekniska artiklar.

Numera marknadsför och säljer Atoma i första hand produkter inom området växtbaserade läkemedel samt medicintekniska produkter. I vårt sortiment finns även kosttillskott, kosmetik och
en rad naturprodukter.

Atomas ambition är att enbart tillhandahålla produkter av allra högsta kvalitet, effekt och säkerhet, vilket vi uppnår genom att:

  • arbeta med produkter baserade på väl dokumenterade råvaror som är producerade enligt kontrollerade och certifierade tillverkningsprocesser
  • noggrant följa de myndighetskrav som ställs på våra produkter och oss som företag.

AB Atoma innehar tillverknings- och partihandelstillstånd vilket innebär att vi arbetar i enlighet med Läkemedelsverkets regler och standards om god tillverknings- och distributionssed (GMP resp. GDP).

Efter mer än 88 år som leverantör till den svenska apoteks-marknaden har vi lång erfarenhet av att arbeta med såväl egna som partners varumärken och kan därför, i tillägg till vår produktportfölj, även erbjuda en rad samarbetstjänster - läs mer om dessa här.

Vi baserar vår verksamhet på tre nyckelord:
    Tradition   -   Kunskap   -   Kvalitet