Återförsäljare

Konsument

För professionella aktörer
inom sjuk- och hälsovård

Professionella

För sjuk-, dental- och veterinärvård

För millitär samt den kommerisella och privata flygsektorn

Kontakt

0

AB Atoma
Mellangården 4
SE-194 51 Upplands Väsby

0
Tel:  +46 8 59076000
Fax: +46 8 59076050

info@atoma.se
0
©2019 AB Atoma

Om oss

0

Atoma är ett familjeföretag
grundat 1930. Under drygt 90
års tid har vi varit verksamma
som apoteksleverantör, med
huvudfokus att marknadsföra
och sälja unika hälsofrämjande produkter inom en rad
olika områden.

0
Ledorden för vår verksamhet är:
Tradition - Kunskap - Kvalitet

0