Tjänster

Atomas historia sträcker sig tillbaka till 1930. Under dessa år har vi samlat på oss värdefull erfarenhet och besitter idag, efter mer än 88 år som apoteksleverantör, mycket goda kunskaper om framförallt den svenska men även den övriga nordiska apoteksmarknaden.

Detta möjliggör att vi kan erbjuda följande typer av samarbetstjänster:

PharmaPartner

Atoma agerar som Er förlängda arm, där Er produkt köps in direkt mot order från apotek genom Atomas avtal, men produkten skickas direkt från Ert lager.

PharmaConsultant

Atoma utför skräddarsydda konsultbaserade tjänster i form av t.ex. revideringsarbete eller som extra resurs vid produktregistrering mm.

Atoma innehar tillverknings- och partihandelstillstånd vilket innebär att vi arbetar i enlighet med Läkemedelsverkets regler och standards om god tillverknings- och distributionssed (GMP resp. GDP).

Om Ni önskar få mer information, tveka då inte att kontakta oss;
info@atoma.se eller 08-590 760 00.