Pharmatoma

Om affärområdet

Atomas ambition är att enbart tillhandahålla produkter av högsta kvalitet, effekt och säkerhet, vilket vi uppnår genom att arbeta med produkter baserade på väl dokumenterade råvaror som är producerade enligt kontrollerade och certifierade tillverkningsprocesser samt genom att noggrant följa de myndighetskrav som ställs på våra produkter och oss som företag.

0

Kontakta oss

0

Aktiebolaget Atoma
Vargmötesvägen 2D
186 30 Vallentuna

0
Tel: 08-59076000
Fax: 08-59076050

0
info@atoma.se

Om oss

0

Atoma är ett familjeföretag
grundat 1930. Under drygt 90
års tid har vi varit verksamma
som apoteksleverantör, med
huvudfokus att marknadsföra
och sälja unika hälsofrämjande produkter inom en rad
olika områden.

0
Ledorden för vår verksamhet är:
Tradition - Kunskap - Kvalitet