GDPR-policy

Vi är måna om våra kunders integritet. Nedan återfinns vår policy för lagring av personuppgifter. Har Ni frågor eller funderingar kring detta är Ni välkommna att kontakta oss per e-post info@atoma.se eller per telefon 08-59076000.

Datum för fastställande: 2018-05-24


POLICY FÖR LAGRING AV PERSONUPPGIFTER HOS AKTIEBOLAGET ATOMA (556028-5404)
 
Bakgrund
25 maj 2018 börjar den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) gälla. Den ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Den nya dataskyddsförordningen (2018:218) är till för att öka säkerheten kring hur personuppgifter behandlas (nedan kallad förordningen). 
 
Definitioner
Kunden
Den person eller det företag som kontaktar oss via mail och/eller genomför
köp hos oss.
 0
Personuppgifter
Detta kan vara olika uppgifter som kan hänföras till en fysisk person som är
i livet, t ex namn, bild, ljudinspelning och även elektroniska identiteter och krypterade uppgifter som t ex en IP-adress, definitionen inkluderar i denna policy även företag som inte är juridisk person (nedan kallade uppgifterna).
0
Tredje part

Utomstående part, person eller företag, som inte tillhör vårt företag.
 
Syfte
Denna policy ska tillse att vi behandlar uppgifterna i enlighet med förordningen.
 
Policy
Vi lagrar enbart uppgifterna för att kunden ska kunna kontakta oss och genomföra köp hos oss. 
Vi använder endast uppgifterna för att vi ska kunna svara kunden och administrera köpet. 
Vi delar inte uppgifterna med någon tredje part, utan de används enbart för vårt interna bruk.
Vi lagrar uppgifterna i enlighet med de krav som aktuell lagstiftning föreskriver.
 
Lagring och hantering
När kunden genomför ett köp i vår webshop lagras följande uppgifter;

  • Namn
  • Adress
  • Postnummer
  • Postadress
  • Land
  • Mailadress
  • Telefonnummer
  • IP-adress.

Kunden godkänner våra försäljningsvillkor aktivt genom att klicka i en ruta för detta innan köpet genomförs.
Försäljningsvillkoren finns tillgängliga i webshopen, inkl information om lagring av uppgifterna.
 
När kunden använder vårt kontaktformulär på hemsidan lagras följande uppgifter;

  • Namn,
  • Mailadress samt ev telefonnummer och adress beroende på kundens eget val.

Kunden godkänner själv aktivt att uppgifterna lagras genom att klicka i en ruta för detta under formuläret.
 
0
Kunden har alltid rätt att ta del av de lagrade uppgifterna och begära korrigering eller radering av felaktiga och/eller ofullständiga uppgifter.