Integritetspolicy

Integritetspolicy

Datum för fastställande: 2018-05-24

POLICY FÖR LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

HOS AKTIEBOLAGET ATOMA (556028-5404)
 
BAKGRUND
25 maj 2018 börjar den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) gälla.
Den ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Den nya dataskyddsförordningen (2018:218) är
till för att öka säkerheten kring hur personuppgifter behandlas (nedan kallad förordningen).
 
DEFINITIONER
Kunden
Den person eller det företag som kontaktar oss via mail och/eller genomför köp hos oss.

0
Personuppgifter (nedan kallade ’uppgifterna’)
Detta kan vara olika uppgifter som kan hänföras till en fysisk person som är i livet, t ex namn, bild, ljudinspelning och även elektroniska identiteter och krypterade uppgifter som t ex en IP-adress. Definitionen inkluderar i denna policy även företag som inte är juridisk person.

0
Tredje part
Utomstående part, person eller företag, som inte tillhör vårt företag.
 
SYFTE
Denna policy ska tillse att vi behandlar uppgifterna i enlighet med förordningen.
 
POLICY
Vi lagrar enbart uppgifterna för att kunden ska kunna kontakta oss och genomföra köp hos oss.
Vi använder endast uppgifterna för att vi ska kunna svara kunden och administrera köpet.
Vi delar inte uppgifterna med någon tredje part, utan de används enbart för vårt interna bruk.
Vi lagrar uppgifterna i enlighet med de krav som aktuell lagstiftning föreskriver.
 
LAGRING & HANTERING
När kunden genomför ett köp i vår webshop lagras följande uppgifter;

  • Namn
  • Adress
  • Postnummer
  • Postadress
  • Land
  • Mailadress
  • Telefonnummer
  • IP-adress.

Kunden godkänner våra försäljningsvillkor aktivt genom att klicka i en ruta innan köpet genomförs.
Försäljningsvillkoren finns tillgängliga i webshopen, inkl information om lagring av uppgifterna.

När kunden använder vårt kontaktformulär på hemsidan lagras följande uppgifter;

  • Namn
  • Mailadress (samt ev telefonnummer och adress beroende på kundens eget val)

Kunden godkänner själv aktivt att uppgifterna lagras genom att klicka i en ruta under formuläret.

Kunden har alltid rätt att ta del av uppgifterna och begära korrigering eller radering av felaktiga och/eller ofullständiga uppgifter.

Kontakta oss

0

Aktiebolaget Atoma
Vargmötesvägen 2D
186 30 Vallentuna

0
Tel: 08-59076000
Fax: 08-59076050

0
info@atoma.se

Om oss

0

Atoma är ett familjeföretag
grundat 1930. Under drygt 90
års tid har vi varit verksamma
som apoteksleverantör, med
huvudfokus att marknadsföra
och sälja unika hälsofrämjande produkter inom en rad
olika områden.

0
Ledorden för vår verksamhet är:
Tradition - Kunskap - Kvalitet