Återförsäljare

Konsument

För apotek, sjuk- och hälsovårdskunder, veterinärer samt landsting och företag

Professionella

För aktörer inom sjuk-, dental- och veterinärvård samt kommuner och landsting

För militär, försvaret samt den kommerisella och privata flygsektorn

Kontakta oss

0

Aktiebolaget Atoma
Vargmötesvägen 2D
186 30 Vallentuna

0
Tel: 08-59076000
Fax: 08-59076050

0
info@atoma.se

Om oss

0

Atoma är ett familjeföretag
grundat 1930. Under drygt 90
års tid har vi varit verksamma
som apoteksleverantör, med
huvudfokus att marknadsföra
och sälja unika hälsofrämjande produkter inom en rad
olika områden.

0
Ledorden för vår verksamhet är:
Tradition - Kunskap - Kvalitet