Tjänster

Har ni produkter som är intressanta för den svenska och övriga nordiska apoteks- och hälsomarknaden?

____________________________________________________________________
0

Atomas historia sträcker sig tillbaka till 1930. Under dessa år har vi samlat på oss värdefull erfarenhet och besitter idag, efter snart 90 år som apoteksleverantör, mycket god kännedom om framförallt den svenska men även den övriga nordiska apoteksmarknaden.

0

Baserat på  erfarenhet och kunskap har vi därför utformat ett tjänstekoncept där vi erbjuder följande två alternativ:

PharmaPartner

PharmaPartner är som namnet antyder en samarbetstjänst där vi genom våra avtal med samtliga grossister och apoteksaktörer blir er partner på den svenska apoteksmarknaden. Som företrädare för er produkt arbetar vi givetvis för att exponera ert varumärke gentemot konsument.

0

Förenklat kan processen besrivas enligt följande:0

1) Produktens marknadspotential undersöks
2) Produkten säljs in till apoteksaktörerna
3) Revideringsarbetet genomförs
4) Er produkt köps in direkt mot order från apotek genom Atomas avtal
5) Produkten levereras direkt från ert lager

PharmaConsultant

PharmaConsultant innebär att vi tillsammans med er skräddarsyr ett konsultbaserat tjänsteuppdrag baserat på de områden
ni önskar få hjälp med.

0

Exempel på uppdrag kan vara

  • Marknadsintroduktion (struktur/uppbyggnad, arbetsprocesser, kontakter etc.)
  • Revideringsarbete
  • Produktregistrering
  • Regulatorisk vägledning

Atoma innehar partihandelstillstånd vilket innebär att vi arbetar i enlighet med Läkemedelsverkets regler och standards om god distributionssed (GDP).

Om Ni önskar få mer information, tveka då inte att kontakta oss;
info@atoma.se eller 08-590 760 00